Bibeltro – Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk

329kr

Varför är bibelsynen så viktig?

En bibelvetenskap och teologi som bygger på bibeltro är en nödvändig förutsättning för att bygga Kristi kropp stark. Författarna till denna bok har, var och en utifrån sina specialiteter, formulerat hur de ser på Bibeln och dess roll. De olika bidragen spänner från bibeltolkningens historia, med början i den svenska reformationen, till ständigt aktuella frågor. Syftet är att Guds Ord ska förklaras rent och klart och att människor ska få hjälp till en frälsande tro och ett liv i Kristus.

Köp hos Semnos

Kategori: