Det står skrivet

329kr

Kan man lita på Bibeln?

Är bibelordet Guds ord, inspirerat av den helige Ande eller är Bibeln en samling vanliga böcker, författade av människor vid olika tidpunkter, och vilkas innehåll vi kan ta till oss efter eget tycke och smak? Var Jesus Guds Son, född på ett övernaturligt sätt eller var han bara en av många mänskliga vishetslärare? Dessa och många andra frågor behandlar författaren i Det står skrivet: Bibeltro kontra bibelkritik. Det här är en bok som berör det innersta i kristen tro: Kan man lita på Bibeln?

Boken är en del av författarens vetenskapliga produktion, men den är skriven i populärvetenskaplig stil, så att stora delar med behållning kan läsas av intresserade troende och andliga sökare.

Exempel på frågor:
• Hur är det med ”bibelforskarnas glasögon”? Finns det åsiktskorridorer i forskningsvärlden? • Hur kan man påstå att Bibelns texter är ”gudsandade”? • När uppkom liberalteologin och varför? • Vilka är skillnaderna mellan klassisk bibeltro och liberalteologi? • Hur påverkar bibelsynen kyrkor och samfund? • Kan man bedriva bibelforskning på akademisk nivå och ändå behålla en klassisk bibeltro? • Är vissa nytestamentliga brev fejkade? Hur viktig är Bibelns historiska förankring

 

Med forskarens noggrannhet tar sig Anders Gerdmar an uppgiften att reda ut och belysa en mängd frågeställningar kring Bibelns innehåll och auktoritet. Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, professor vid Southeastern University, Lakeland, Florida, USA och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, Uppsala

Köp hos Semnos
Kategori: