Allmän kyrkohistoria – Från Jesus till kyrkan idag

398kr

Allmän kyrkohistoria – Från Jesus till kyrkan i dag av Carl-Erik Sahlberg är idag den enda uppdaterade översikten över den kristna kyrkans historia som finns på svenska.
Den är unik genom att den inte bara behandlar de äldre historiska kyrkorna utan också väckelse- och förnyelserörelserna genom historien som ofta glömts bort.
Boken ger en bred bild av hur den helige Ande har verkat i historien och förklarar till exempel varför olika kyrkor bildats eller delats under historiens gång.
Boken är tänkt som kurslitteratur i kyrkohistoria på högskolenivå, men vänder sig också till bibelskolor och alla som vill få mer kunskap om kyrkornas och samfundens plats i kristenheten.

  • 352 sidor
  • Fyrfärgsbilder
  • Kartor och tabeller

Köp hos Semnos

Kategori: