Biblical Creation on Solid Ground – Teologiska, filosofiska och naturvetenskapliga argument för ett skapelseperspektiv

429kr

Första Mosebokens första elva kapitel, med skapelse, syndafall, syndaflod, språkförbistring och spridning av mänskligheten lägger grunden för resten av Bibeln. Speciellt är de viktiga för att vi ska förstå evangeliet om Jesus Kristus. I Solid Grounds for Biblical Creation ger elva forskare teologiska, filosofiska och naturvetenskapliga argument för ett skapelseperspektiv – att Bibelns inledning beskriver historiska händelser som faktiskt ägt rum.

i

Boken är också kurslitteratur till den akademiska kursen ”Biblical Creation on Solid Ground” som ges av Skandinavisk teologisk högskola. Mer information om kursens innehåll: Kurser och kursplaner – Skandinavisk Teologisk Högskola – Teologiutbildning

Köp hos Semnos

Kategori: